Linux dizin boyutlarını gösterme

Linux dizin boyutlarını gösterme

Linux dizin boyutlarını gösterme
Mevcut dizindeki ana alt dizinlerin boyutlarını göstermek