Kategoriler
SQL Windows Server Yazılar

SQL Server da TLS destekleri nelerdir?

SQL Server, farklı sürümlerde farklı TLS (Transport Layer Security) sürümlerini destekleyebilir. SQL Server’ın desteklediği TLS sürümleri, SQL Server sürümüne ve kullanılan Windows işletim sistemi sürümüne bağlı olarak değişebilir.

Genel olarak, SQL Server 2008 ve sonraki sürümler TLS 1.0, TLS 1.1 ve TLS 1.2’yi destekler. Ancak, güvenlik güncellemeleri ve yama güncellemeleri, özellikle güvenlik açıklarını düzeltmek amacıyla yapıldığı için, en güncel bilgileri Microsoft’un resmi kaynaklarından almanız önemlidir. ...  DEVAMI ❯❯❯

Kategoriler
SQL Yazılar Yedekleme

SQL Server’da kaç türlü backup alınır?

SQL Server’da genellikle dört farklı türde yedekleme (backup) alınabilir:

  1. Tam Yedekleme (Full Backup)
  2. Diferansiyel Yedekleme (Differential Backup)
  3. İşlem Yedeklemesi (Transaction Log Backup)
  4. Dosya veya Dosya Grubu Yedeklemesi (File or Filegroup Backup)

Şimdi bunları detayına inelim; ...  DEVAMI ❯❯❯

Kategoriler
SQL Yazılar

SQL Server’da Index Bakımı: REORGANIZE ve REBUILD İşlemlerini Belirleme

Indexlerin bozulma oranlarını belirlemek ve düzeltmek için SQL sorgusu kullanma konsepti oldukça önemlidir. Bu sorgu, veri tabanlarının performansını artırmak için indexlerin nasıl bakım gerektirdiğini anlamak için kullanışlı bir araçtır. Aşağıda verilen SQL sorgusunu kullanarak index bozulma oranlarını kontrol etme ve gerektiğinde düzeltme sürecini anlatacağım.

SQL Sorgusu: ...  DEVAMI ❯❯❯

Kategoriler
SQL Windows Server Yazılar

SQL Server Aktif olan ve Olmayan Veri Tabanlarını Bulma İşlemi

Sql serverda çok fazla veri tabanı olduğu durumlarda hangilerinin aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için aşağıdaki kodu kullanarak bu işlemi gerçekleştireceğiz;

CREATE TABLE #T (dbName varchar(100),last_user_seek datetime,last_user_scan datetime,last_user_lookup datetime,last_user_update datetime)
declare @dbId as int
declare @dbname as varchar(100)
declare crs cursor for select dbid,name from sysdatabases 
open crs
fetch next from crs into @dbId,@dbname
while @@FETCH_STATUS=0
begin
Insert Into #T 
Select @dbname,
last_user_seek = MAX(last_user_seek),
last_user_scan = MAX(last_user_scan),
last_user_lookup = MAX(last_user_lookup),
last_user_update = MAX(last_user_update)
From
sys.dm_db_index_usage_stats
WHERE
database_id=@dbId

fetch next from crs into @dbId,@dbname
end 
close crs
deallocate crs 

select * from #t 
drop table #t
  • Öncelikle SSMS (SQL Server Management Studio) açıyoruz. Eğer sizde yüklü değil ise kurulumunu anlattığım yazıma buradan ulaşabilirsiniz.

 ...  DEVAMI ❯❯❯