Kategoriler
SQL Yazılar

SQL Server’da Index Bakımı: REORGANIZE ve REBUILD İşlemlerini Belirleme

Indexlerin bozulma oranlarını belirlemek ve düzeltmek için SQL sorgusu kullanma konsepti oldukça önemlidir. Bu sorgu, veri tabanlarının performansını artırmak için indexlerin nasıl bakım gerektirdiğini anlamak için kullanışlı bir araçtır. Aşağıda verilen SQL sorgusunu kullanarak index bozulma oranlarını kontrol etme ve gerektiğinde düzeltme sürecini anlatacağım.

SQL Sorgusu: ...  DEVAMI ❯❯❯

Kategoriler
SQL Windows Server Yazılar

SQL Server Aktif olan ve Olmayan Veri Tabanlarını Bulma İşlemi

Sql serverda çok fazla veri tabanı olduğu durumlarda hangilerinin aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için aşağıdaki kodu kullanarak bu işlemi gerçekleştireceğiz;

CREATE TABLE #T (dbName varchar(100),last_user_seek datetime,last_user_scan datetime,last_user_lookup datetime,last_user_update datetime)
declare @dbId as int
declare @dbname as varchar(100)
declare crs cursor for select dbid,name from sysdatabases 
open crs
fetch next from crs into @dbId,@dbname
while @@FETCH_STATUS=0
begin
Insert Into #T 
Select @dbname,
last_user_seek = MAX(last_user_seek),
last_user_scan = MAX(last_user_scan),
last_user_lookup = MAX(last_user_lookup),
last_user_update = MAX(last_user_update)
From
sys.dm_db_index_usage_stats
WHERE
database_id=@dbId

fetch next from crs into @dbId,@dbname
end 
close crs
deallocate crs 

select * from #t 
drop table #t
  • Öncelikle SSMS (SQL Server Management Studio) açıyoruz. Eğer sizde yüklü değil ise kurulumunu anlattığım yazıma buradan ulaşabilirsiniz.

 ...  DEVAMI ❯❯❯

Kategoriler
SQL Windows Server Yazılar Yedekleme

SQL Server’da Veri tabanı Kopyalama İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Veri tabanlarınızı kopyalamak bazen oldukça yararlı olabilir, ancak bu işlemi nasıl yapacağınızı bilmek önemlidir. SQL Server’da bir veri tabanını kopyalamanın kolay bir yolu “Veri tabanı Kopyalama Sihirbazı’nı kullanmaktır. İşte bu sihirbazı kullanarak nasıl yapılacağı:

  1. İlk adım olarak, SQL Server Management Studio (SSMS) uygulamasını açın ve SQL Server sunucunuzla bağlantı kurun.
    Buradan daha önce kurulumu anlattığım yazıya ulaşabilirsiniz.

 ...  DEVAMI ❯❯❯

Kategoriler
SQL Yazılar

SQL Server Management Studio (SSMS) Nedir ve Nasıl Kurulur?

SQL Server Management Studio (SSMS), Microsoft SQL Server veri tabanı yönetimi ve sorgu işlemleri için kullanılan resmi bir araçtır. SSMS, veri tabanları oluşturmanıza, düzenlemenize, yedeklemenize ve veri sorgularını çalıştırmanıza olanak tanır. Ayrıca, SQL Server’da güvenlik ayarlarını yapılandırabilir ve veri tabanı performansını izleyebilirsiniz.

SSMS’nin temel işlevleri şunlar içerir: ...  DEVAMI ❯❯❯

Kategoriler
SQL Windows Yazılar

Azure Data Studio or SSMS — Hangisini kullanmalıyız?

Azure Data Studio (ADS) ve SQL Server Management Studio (SSMS) her ikisi de farklı amaçlar için kullanılan veri tabanı yönetim araçlarıdır ve hangi aracı kullanmanız gerektiği, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır.

Azure Data Studio (ADS): ...  DEVAMI ❯❯❯