Kategoriler
Azure Windows Server Yazılar

Azure Portal üzerinden Sanal Makinenin Windows Güvenlik Duvarını Pasif Hale Getirme

Windows Güvenlik Duvarı aktif ettiğinizde bazı durumlarda Uzak Masaüstü bağlantısı erişimi sağlayamadığımız gibi durumlarda Azure portal üzerinden ilgili sanal makineye Windows Güvenlik Duvarı pasif hale getirerek tekrar erişim sağlamak için aşağıda belirteceğim adımları takip edebilirsiniz;

 ...  DEVAMI ❯❯❯

Kategoriler
SQL Windows Server Yazılar

SQL Server Aktif olan ve Olmayan Veri Tabanlarını Bulma İşlemi

Sql serverda çok fazla veri tabanı olduğu durumlarda hangilerinin aktif olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için aşağıdaki kodu kullanarak bu işlemi gerçekleştireceğiz;

CREATE TABLE #T (dbName varchar(100),last_user_seek datetime,last_user_scan datetime,last_user_lookup datetime,last_user_update datetime)
declare @dbId as int
declare @dbname as varchar(100)
declare crs cursor for select dbid,name from sysdatabases 
open crs
fetch next from crs into @dbId,@dbname
while @@FETCH_STATUS=0
begin
Insert Into #T 
Select @dbname,
last_user_seek = MAX(last_user_seek),
last_user_scan = MAX(last_user_scan),
last_user_lookup = MAX(last_user_lookup),
last_user_update = MAX(last_user_update)
From
sys.dm_db_index_usage_stats
WHERE
database_id=@dbId

fetch next from crs into @dbId,@dbname
end 
close crs
deallocate crs 

select * from #t 
drop table #t
  • Öncelikle SSMS (SQL Server Management Studio) açıyoruz. Eğer sizde yüklü değil ise kurulumunu anlattığım yazıma buradan ulaşabilirsiniz.

 ...  DEVAMI ❯❯❯